Oddłużanie – upadłość dla osób fizycznych oraz prawnych

 

Z każdym rokiem coraz więcej Polaków decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w celu zatrzymania rosnącej spirali zadłużenia. Zgodnie z danymi KRD zaległe raty kredytów bankowych oraz pożyczek, a także rachunki Polaków na koniec czerwca 2023 r.  stanowiły łącznie aż 45,4 mld zł. W 2023 roku najmłodsza osoba, wobec której została ogłoszona upadłość ma 13 lat, a najstarsza 93.

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej, mimo nieposługiwania się owym terminem przez ustawodawcę literalnie, pojawiło się w polskim systemie prawnym na kanwie przepisów znowelizowanej Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe w 2009 r. W 2020 r. prawo upadłościowe zostało znowelizowane ponownie, co oznaczało zdecydowane złagodzenie przepisów, które otworzyły drogę do powszechnego stosowania rozwiązań z zakresu upadłości konsumenckiej.

Na przestrzeni ostatnich lat regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej zmieniane były już wielokrotnie.

Jeszcze do niedawna ogłoszenie upadłości konsumenckiej uznane było za krok ostateczny, obecnie jednak nawet stwierdzenie zawinienie konsumenta w powstaniu stanu niewypłacalności nie oznacza automatycznego odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Postępowanie takie wszczyna się przed właściwym miejscowo sądem, a jego główny cel stanowi oddłużenie osoby nie będącej w stanie poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań i umożliwienie powrotu do uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Upadłość firm / spółek

Na kanwie prawa upadłościowego, przepisy przyznają spółce zdolność upadłościową. Stosownie do art. 10 Prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki winien zostać złożony przez jej zarząd w terminie 30 dni od momentu zaistnienia stanu niewypłacalności. Stan niewypłacalności należy jednak odróżnić od faktu posiadania przez spółkę problemów finansowych przekładających się na trudność w regulowania zobowiązań. W tego rodzaju sytuacji przepisy przewidują bowiem możliwość podjęcia działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

KANCELARIA PRAWA I MEDIACJI
LEXPOLAND LEGAL GROUP


Kompleksowa obsługa
procesów upadłościowych
dla osób fizycznych oraz firm


Wszystkim osobom zainteresowanym skierowaniem swojej sprawy do postępowania upadłościowego oferujemy konsultację wstępną obejmującą poradę prawną oraz indywidualną kwalifikację sprawy, a także szczegółowe objaśnienia w zakresie aspektów proceduralnych.


Zapraszamy do kontaktu z nami.

lexpoland legal counseling kancelaria prawa gospodarczego

Kontakt telefoniczny:

+48 504 405 607 

+48 504 405 707

 
Kontakt e-mail:

kancelaria@lexpoland.com

Napisz do nas